Catering

Organizujemy catering na dowolnej sali lub w domu prywatnym i plenerze.
Menu ustalane jest indywidualnie do potrzeb klienta.